Avís legal

(Terme i Condicions de servei)

POLITICA DE PRIVACIDAD

 • Les pàgines grafiquesvaros.com són propietat de Gràfiques Varós S.R.L. amb CIF B43943059, domiciliada al C/Romaní 40, 43700 El Vendrell (Tarragona).

Dades de Contacte
E-mail: grafiques@grafiquesvaros.com

 • Abans d’utilitzar els nostres serveis o utilitzar aquestes pàgines, llegeixi el següent avís legal, tenint present que si contínua utilitzant els nostres serveis o visitant aquestes pàgines acceptarà implícitament les condicions d’aquest avís legal. L’USUARI es compromet a manipular aquestes pàgines concorde a l’establert en aquest avís legal. En cap cas, Gràfiques Varós S.R.L. serà responsable dels danys que pogués causar l’USUARI per l’ús erroni o indegut d’aquestes pàgines o de qualsevol servei o contingut derivat de les mateixes en relacions amb tercers, sent responsabilitat única i exclusiva de l’USUARI d’aquestes pàgines. L’USUARI assumirà totes les despeses, costes i indemnitzacions que poguessin derivar-se de processos iniciats contra ell per incompliment de l’establert en el present avís legal.
 • Gràfiques Varós S.R.L. exposa que tota la informació inclosa en aquestes pàgines pertany a contingut públic recollit de pàgines Web totalment obertes al públic i que aquests reconeixen que són els únics responsables de la veracitat de les dades i es fan responsables de totes les accions que tercers puguin interposar per raó a aquests.
 • L’USUARI no pot, excepte visualitzar les dades i imatges d’aquestes pàgines, realitzar cap tipus d’acció en relació a tot l’exposat les mateixes sense l’autorització expressa de Gràfiques Varós S.R.L. L’USUARI, excepte autorització prèvia, expressa i escrita Gràfiques Varós S.R.L., es compromet a utilitzar la informació continguda en aquestes pàgines, exclusivament per a la seva visualització i a no realitzar directa o indirectament una explotació comercial dels serveis als quals té accés, així mateix, accepta no utilitzar, traslladar, mercantilizar o disposar de la informació inclosa en aquestes pàgines o serveis de manera que rivalice de manera deslleial amb Gràfiques Varós S.R.L. o qualsevol dels seus serveis relacionats.L’USUARI es compromet a no utilitzar aquestes pàgines o els seus serveis i continguts de forma contrària al que es disposa per la legislació vigent que sigui aplicable. Gràfiques Varós S.R.L. es reserva el dret a no concedir accés a serveis i continguts de la Web quan així ho estimi segons la seva Política Comercial.D’igual forma es reserva el dret retirar l’accés a les seves pàgines, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el que es disposa en aquest avís legal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 • Gràfiques Varós S.R.L. és titular dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual dels elements que integren el disseny gràfic de la seva pàgines, els menús, botons de navegació , el codi PHP i HTML, els applets de Java o Javascript, els controls de ActiveX, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o , en qualsevol cas, disposa de la corresponent autorització per a la utilització d’aquests elements. Així mateix Gràfiques Varós S.R.L. és titular dels drets de propietat industrial derivats de l’ús de marques, signes distintius i noms comercials que figuren en qualsevol de les pàgines webs que integren Gràfiques Varós S.R.L. o disposa de la corresponent autorització per a la seva utilització. Gràfiques Varós S.R.L. es reserva els drets de reproducció, transformació, ajust, comunicació pública, manteniment, correcció d’errors, cessió, venda, lloguer, préstec i qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial que pugui incumbir-li sobre els continguts de les seves pàgines.Qualsevol exercici dels anteriors drets, amb independència del mitjà o forma en el qual es produïssin, requereix autorització prèvia i per escrit de Gràfiques Varós S.R.L.
 • En cap cas, Gràfiques Varós S.R.L. serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol USUARI dins d’aquestes pàgines.
 • Gràfiques Varos SRL, els seus directius i empleats, socis, així com els seus agents no seran responsables de la veracitat, moralitat o fiabilitat de les dades o opinions aportades pels seus clients, així com tampoc es responsabilitzaran de qualsevol tipus d’opinió o informació que circuli per la xarxa.
 • Gràfiques Varos S.R.L. seus directius i empleats, així com els seus agents no seran responsables de les possibles infraccions dels seus clients que afectin als drets d’un altre client o de tercers en matèria de drets de marques, patents, informació confidencial o qualsevol altre dret de propietat intel·lectual o industrial .
 • Gràfiques Varos S.R.L. garanteix el correcte funcionament de les seves pàgines, encara que no es farà responsable de cap dany que es generi a l’usuari oa tercers en cas d’impossibilitat de prestar servei a causa supòsits de cas fortuït, força major o qualsevol altra causa imputable o no a Gràfiques Varos SRL, o del mal funcionament temporal del sistema si respon a tasques de manteniment del mateix oa fallades que afectin a operadors oa una defectuosa configuració dels equips de l’USUARI o per qualsevol altre problema imputable a l’equip del USUARI.
 • El contingut d’aquest acord i de les nostres pàgines és exclusivament per a majors de 18 anys.

  CONTINGUTS

 • Gràfiques Varos S.R.L. es reserva el dret a modificar el contingut i elements que integren les seves pàgines, sense necessitat de comunicar-ho prèviament, quan ho estimi convenient d’acord amb l’exercici dels seus serveis.    
 • Gràfiques Varos S.R.L. no es responsabilitza de la integritat i veracitat del contingut dels enllaços a les webs a les que pugui accedir-se des de la seva pàgina, ni d’aquells continguts que no hagin estat supervisats per Gràfiques Varos SRL    
 • Gràfiques Varos S.R.L. utilitza tots els mitjans que disposa per a no permetre la publicació errònia o no veritable de les dades que en les nostres pàgines no obstant això, Gràfiques Varos SRL no garanteix la veracitat absoluta de tots els continguts de les seves pàgines, ja que aquests poden estar subjectes a algun tipus d’error i per tant no es poden prendre com una oferta contractual i són dades merament informatius i orientatius.
 • Gràfiques Varos S.R.L. assenyala l’existència de “cookies” a la seva pàgina web.